Now showing items 1-1 of 1

  • Pulzní generování vodíku 

    Poláčik, Ján
    Diplomová práca sa zaoberá elektrolýzou vody so zameraním na pulzovú elektrolýzu. V teoretickej časti venuje pozornosť najprv vodíku, jeho vlastnostiam, využitiu a skladovaniu. Ďalej podáva analýzu rôznych spôsobov generovania ...