Now showing items 1-1 of 1

  • Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW 

    Vacek, Jiří
    Cílem této diplomové práce je popsat funkci spalovací turbíny LMS 100 jako víceúčelového zařízení jednak jako záložního zdroje pro případ black-outu, jednak z hlediska energetického využití a ekonomičnosti pro teplárenský provoz.