Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nového typu obvodového závěsu pro lopatky parní turbíny 

    Vrbický, Jiří
    Tato práce se zabývá návrhem nového typu obvodového závěsu rotorových lopatek posledního stupně parní turbíny a následnou deformačně-napěťovou analýzou pomocí MKP, která byla provedena jak s monotónním, tak i s cyklickým ...