Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

    Hrozek, Petr
    Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...