Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace řizení a monitorování prostředí ve skleníku 

    Rataj, Pavel
    Diplomová práce se zabývá měřením a návrhem optimalizace stávajícího systému vytápění a větrání skleníku Arboreta v Brně. Skleník slouží k pěstování orchidejí. V rámci práce bylo v objektu provedeno dlouhodobé měření. ...