Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování cesty robotu pomocí algoritmů AO* 

    Richter, Tomáš
    Diplomová práce analyzuje metody plánování cesty robota v neurčitém prostředí pomocí metod typu AO*. Praktická část práce se zaměřuje na implementaci vybraných metod AO*. Pro provedení experimentů bylo vytvořeno simulační ...