Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv exotermických obkladů na tuhnutí slitin hliníku 

    Zajíček, Roman
    Diplomová práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje odlišnosti slévárenských slitin hliníku oproti slévárenským ...
  • Využití řízeného naplyňování slitin Al-Si při tlakovém lití 

    Jankes, Erik
    Tato diplomová práce se zabývá možností, řízeného naplyňování slitin Al-Si při odlévání v tlakové slévárně. K naplyňování taveniny bylo použito rotační odplyňovací zařízení a jako médium plyn 20 % H2 v N2. Odlitky byly ...