Now showing items 1-1 of 1

  • Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

    Třináctý, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...