Now showing items 1-1 of 1

  • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

    Třináctý, Jiří
    Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...