Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

    Kadleček, Vít
    Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...
  • Vyrovnání provozních dat v energetických procesech 

    Nováček, Adam
    Tato práce řeší problematiku vyrovnávání naměřených dat. Cílem této práce bylo vyrovnání naměřených veličin z elektrického bubnového sušiče prádla, tak aby vyhovovaly exaktně sestavenému matematickému modelu sušení. K ...