Now showing items 1-1 of 1

  • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

    Klíma, Petr
    Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...