Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 

    Tropp, Pavel
    Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního ...