Now showing items 1-2 of 2

  • Design novorozeneckého inkubátoru 

    Brávková, Markéta
    Tématem této diplomové práce je design novorozeneckého inkubátoru. Práce se zabývá vlastním návrhem designu stacionárního inkubátoru, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem na využití ...
  • Design portálového obráběcího centra 

    Feigl, Ondřej
    Hlavním cílem této diplomové práce je uplatnění nových myšlenek a nápadů k dosažení inovace a zatraktivnění designu velkých obráběcích center. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým i estetickým požadavkům ...