Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti 

    Václavík, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na predikci teplotní závislosti lomové houževnatosti prostřednictvím univerzální křivky lomové houževnatosti (též master křivky). Pro výpočet parametrů univerzální křivky lomové houževnatosti ...