Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace technologie výroby voskových modelů ve firmě Fimes 

    Žuja, Jaroslav
    Tato práce má za úkol zhodnotit v současné době používanou voskovou směs a porovnat ji s vlastnostmi nově zakoupených voskových směsí. Dále má zhodnotit, zdali se na kvalitě projevuje „převařovaná vosková směs‘‘, která se ...