Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

    Valášek, Martin
    Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...