Now showing items 1-1 of 1

  • Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů 

    Valsa, Vít
    Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole ...