Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika impulzů Ti:Sa laseru pro generaci plazmatu 

    Weiss, Jiří
    Diplomová práce se zabývá studiem časových charakteristik impulzů generovaných oscilátorem s Ti:safírovým aktivním prostředím. Z hlediska vlastností laserem indukovaného plazmatu je velký důraz kladen na kvalitu svazku, ...