Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv exotermických obkladů na tuhnutí slitin hliníku 

    Zajíček, Roman
    Diplomová práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část popisuje odlišnosti slévárenských slitin hliníku oproti slévárenským ...