Now showing items 1-6 of 6

 • 3D FDM tiskárna reprap a parametry tisku 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné poznatky o domácím 3D tisku technologií FDM. Podstatou práce je demonstrovat nabyté znalosti formou stavby 3D tiskárny, která je schopná částečné sebereplikace, a zhodnocení jejich technologických ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro materiály s vyšší pevností 

  Žlebek, Michal
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a možnostmi testování optimálních podmínek tisku pro různé materiály. Cílem této práce je konstrukční návrh a výroba experimentálního zařízení, které umožní tyto podmínky ...
 • Konstrukce stendu pro dynamické testování protéz dolních končetin 

  Taufer, Tomáš
  V této práci je popsán návrh a realizace testovacího zařízení pro dynamické testy protéz chodidel zhotovených metodami Rapid Prototypingu (RP). Hlavním cílem návrhu bylo napodobit reálné zátěžné podmínky při chůzi, čehož ...
 • Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy 

  Volfík, Jiří
  Náplní této diplomová práce je návrh konstrukce a volba vhodného materiálu horního dílu těhlice pro závodní automobil, vyrobeného metodou 3D FDM tisku s eventuální možností nahrazení dílu stávajícího, vyrobeného klasickou ...
 • Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku 

  Světlík, David
  Diplomová práce se zabývá povrchovou úpravou plastových součástí vyrobených pomocí FDM technologie a návrhem technologického zařízení pro povrchovou úpravu. V práci jsou popsány základy FDM tisku, v závislosti na provedených ...
 • Stavba a aplikace 3D FDM tiskárny typu deltabot 

  Knapil, Josef
  Práce se zabývá konstrukcí a aplikací 3D FDM tiskárny typu deltabot. V první části jsou popsány metody technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje 3D tiskárny typu deltabot. Třetí část se zabývá konstrukcí a kalibrací ...