Now showing items 1-1 of 1

  • Únavová odolnost extrudované Mg-slitiny AZ91E 

    Sobola, Petr
    Předložená diplomová práce se zabývá únavovým chováním hořčíkové slitiny AZ91E vyrobené metodou extruze. V práci byly zjištěny základní mechanické charakteristiky a získána data z únavových zkoušek. Dále proběhlo metalografické ...