Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

    Pecl, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
  • Minimalizace chyb v procesu obrábění s ohledem na operátora 

    Peňák, Martin
    Práce se zabývá analýzou způsobilosti systému měření při výrobě rotační součásti z pohledu minimalizace chyb operátora a spolehlivosti lidského činitele. Cílem práce je provést literární rešerši na dané téma a následně ...