Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování a simulace robotických aplikací 

    Šťastný, Martin
    Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s ...