Now showing items 1-1 of 1

  • Rotace kola ve výpočtech externí aerodynamiky 

    Páleš, Patrik
    Zámerom tejto diplomovej práce je výskum vplyvu kvality objemovej siete, modelov turbulencie a modelov rotácie kolesa na aerodynamické koeficienty rotujúceho kolesa. Veľká pozornosť je venovaná nezávislosti výsledkov ...