Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modely způsobilosti procesu 

    Horník, Petr
    V této diplomové práci se nejprve budeme zabývat ověřením normality a dalších potřebných předpokladů. Dále se seznámíme s transformacemi, abychom mohli i nenormálně rozdělená data převést na normální a provést analýzu ...