Now showing items 1-1 of 1

  • Plynofikace horkovodního kotle 

    Mik, Martin
    Diplomová práce se zabývá plynofikací horkovodního kotle o výkonu 116,3 MW. Nejdříve byl vypracován stechiometrický výpočet. Dále následuje kontrolní výpočet tlakových ztrát potrubí. Za ním následuje teplotní výpočet ...