Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava nanočástic green syntézou 

    Kortusová, Dominika
    Tato práce se zabývá green syntézou nanočástic ušlechtilých kovů. V první části práce byla provedena literární rešerše, která mapuje tradiční i nové způsoby výroby kovových nanočástic. Největší pozornost je věnována různým ...