Now showing items 1-1 of 1

  • Řídicí systém spalovacího systému EKOGEM 

    Holešovský, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá problémem automatického řízení kotle na tuhá paliva. Hlavním cílem práce je vytvořit řídicí systém pro spalovací systém EKOGEM. V práci je představen spalovací systém a k němu navržené řízení. ...