Now showing items 1-1 of 1

  • Ukázky regulací s prediktivním řízením 

    Šalda, Zbyněk
    Tato diplomová práce se zabývá prediktivním řízením, hlavně Model Based Predictive Control (MPC). V první částí je popsán princip prediktivního řízení, kriteriální funkce, volba omezení regulace a volba pokut. V další částí ...