Now showing items 1-1 of 1

  • Modely hromadné obsluhy 

    Horký, Miroslav
    V diplomové práci se zabývám modely hromadné obsluhy s využitím Markovových řetězců. Systém hromadné obsluhy je takový systém, kde požadavky přicházejí do tohoto systému v náhodných okamžicích a vyžadují obsluhu. Tato práce ...