Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh robotického pracoviště pro zátěžové testování 

    Konečný, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu robotického pracoviště pro zátěžové testování. Na začátku práce je stanoven cíl testování. Dále je popsán testovaný objekt, současné pracoviště, je zvolena vhodná varianta ...