Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro měření proudění vzduchu pod vozidlem 

    Šilar, Josef
    Cílem této diplomové práce je konstrukčním návrh zařízení pro měření proudění pod vozidlem. Pro pochopení dané problematiky je popsána nejdříve teorie jízdních odporů, proudění a aerodynamiky, a poté celá konstrukční část. ...