Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje managementu kvality 

    Křížová, Blanka
    Těžiště diplomové práce spočívá ve výběru a zavedení nových nástrojů managementu kvality ve zvolené zakázkově orientované společnosti. Aby toho mohlo být dosaženo, musela být nejdříve provedena analýza současného stavu, ...