Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

    Tichý, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamer a jejich využití v různých odvětvích lidské činnosti, především potom využitím ve výzkumu třískového obrábění. Jsou zde shrnuty důležité znalosti potřebné ...
  • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

    Matoušek, Jan
    Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu geometrie řezného nástroje s nenulovým úhlem r a řezných podmínek na změnu celkové deformace řezného nástroje při procesu upichování a zapichování. Při experimentech bylo měřeno ...