Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

    Valášek, Martin
    Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
  • Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům 

    Aulehla, Jiří
    Diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení ...