Show simple item record

Electric arc in the switchgear

dc.contributor.advisorBušov, Bohuslavcs
dc.contributor.authorKutal, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:22Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKUTAL, O. Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other82781cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39490
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. Elektrický oblouk se dělí na elektrický oblouk napájený se stejnosměrným nebo střídavým elektrickým proudem. Zhášení elektrického oblouku napájeného stejnosměrným proudem je obtížnější než při napájení střídavým proudem, protože stejnosměrný proud neprochází nulovou hodnotou. Pro návrh zhášecí komory je důležité znát vlastnosti elektrického oblouku napájeného stejnosměrným a střídavým proudem. Chování statické V-A charakteristiky elektrického oblouku napájeného stejnosměrným proudem bylo stanoveno experimentálně pomocí rovnice Ayrtonové. Následně byla proměřena dynamická charakteristika elektrického oblouku napájený střídavým proudem s cílem proměřit mezní hodnoty vzniku oblouku a popsat četné vlivy působící na oblouk. Závěrem byla data zhodnocena a podány návrhy pro rozšíření měřených úloh a diagnostiky oblouku v laboratorních podmínkách.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on description of creation, properties and behavior of an electric arc in the switchgear. In addition, it focuses on description how an electric arc can be created and how it effects contacts in electrical switchgear. Electric arcs is divided into arc with DC or AC. Quenching of the electric arc supplied by DC is more difficult than in case of AC since the DC does not pass through zero value. For the design of quenching chamber it is important to know the characteristics of the electric arc under both conditions. The behavior of static V-A characteristic of the electric arc supplied by DC was determined with experimental measurements using the equation by Ayrton. Subsequently, measurement of the dynamic characteristics of the electric arc with AC were determined. And the limits values for the emergence of electric arc were measured of. Last, the results wereevaluated and expansion of measurement task was proposed. The numerous influences on the arc were described. In conclusion the thesis extends diagnostic of the arc under the laboratory conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrický obloukcs
dc.subjectstatická V-A charakteristika obloukucs
dc.subjectdynamická charakteristika obloukucs
dc.subjectzhášení elektrického obloukucs
dc.subjectdiagnostika plazmatu.cs
dc.subjectElectric arcen
dc.subjectstatic V-A characteristicen
dc.subjectdynamic characteristics arcen
dc.subjectextinction electric arcen
dc.subjectdiagnostic of plasma.en
dc.titleElektrický oblouk ve spínacích přístrojíchcs
dc.title.alternativeElectric arc in the switchgearen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:55cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82781en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:08:35en
sync.item.modts2020.03.30 21:03:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDohnal, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval závěrečnou práci na téma Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích. Prezentoval popis, vznik elektrického oblouku a jeho způsoby hašení. Popsal vlivy působící na zhášený oblouk. Přednesl návrhy pro rozšíření laboratorních úloh. Prezentoval metody diagnostiky plazmatu. Odpověděl na otázky oponenta. V následné diskuzi nebyl schopen odpovědět jaké formy je vlna při vysokofrekvenční diagnostice plazmatu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record