Show simple item record

The influence of the chassis on drawbar properties of tractors

dc.contributor.advisorBauer, Františekcs
dc.contributor.authorChmelař, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:23:47Z
dc.date.available2019-11-27T20:23:47Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationCHMELAŘ, Z. Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39594
dc.description.abstractV diplomové práci je provedena analýza současného stavu v konstrukci podvozků traktorů, dále je uvedena metodika hodnocení vlivu podvozků na tahové vlastnosti traktorů. Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy a závěru naměřených tahových vlastností vybraných traktorů stejné výkonové i hmotností kategorie s různou konstrukcí podvozku. Naměřené a vypočtené hodnoty byly tabulkově a graficky zpracovány. Při vyhodnocování tahových vlastností byly sledovány závislosti tahového výkonu a prokluzu v závislosti na tahových silách.cs
dc.description.abstractIn this master thesis is analyzed the current situation in the construction chassis of tractors, in addition, a methodology for evaluating the impact of influences on drawbar properties of tractors. The main objective of this work was to analyze and conclude the measured drawbar properties of selected tractor same power and weight categories with different chassis designs. Measured and calculated values were tabular and graphically presented. When evaluating the drawbar properties were determined according tractive power and slip depending on the drawbar forces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTahový výkoncs
dc.subjecttahová sílacs
dc.subjectprokluzcs
dc.subjectpodvozekcs
dc.subjecttahová charakteristikacs
dc.subjectDrawbar poweren
dc.subjectdrawbar pullen
dc.subjectslipen
dc.subjectchassisen
dc.subjectdrawbar characteristicsen
dc.titleVliv podvozku na tahové vlastnosti traktorůcs
dc.title.alternativeThe influence of the chassis on drawbar properties of tractorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-10:50:11cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:12:07en
sync.item.modts2020.05.22 12:17:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHavlíček, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi se svým obsahem diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record