Show simple item record

Identification and assessment of errors in the assembly line of the pneumatic valves

dc.contributor.advisorKotek, Lubošsk
dc.contributor.authorKadilák, Tomášsk
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:09Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKADILÁK, T. Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84722cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39601
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci praktickej časti analyzuje aktuálny proces s aktuálnymi chybami a okrem ich hodnotenia rovnako stanovuje priority zlepšovania a navrhuje spôsob akým toto zlepšenie dosiahnuť v reálnom podniku. Ak zadávateľ témy využil možnosť implementácie tohto zlepšenia, práca rovnako sleduje do istej miery aj výsledky a reakciu procesu na túto zmenu.sk
dc.description.abstractThis thesis is focused on identification and evaluation of errors during pneumatic valve assembly. Theoretical part describes tools used: quality gate, flow chart, Pareto diagram and FMEA analysis. Within practical part the current assembly process is analyzed with current errors and besides evaluation, the improvement priorities and ways to accomplish these improvements in an actual company are defined. If the company chooses to take the opportunity to implement these improvements, thesis also monitors the results and reaction to the change of the analyzed process to a certain point.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectquality gatesk
dc.subjectvývojový diagram procesusk
dc.subjectFMEA procesusk
dc.subjectzlepšovanie procesusk
dc.subjectquality gateen
dc.subjectflow charten
dc.subjectprocess FMEAen
dc.subjectprocess improvementen
dc.titleIdentifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilůsk
dc.title.alternativeIdentification and assessment of errors in the assembly line of the pneumatic valvesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-22-11:36:27cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84722en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:06:57en
sync.item.modts2020.03.31 06:43:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMukhametzianova, Leisansk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record