Show simple item record

Scanning of acoustic emission signal by using waveguides

dc.contributor.advisorMazal, Pavelcs
dc.contributor.authorBančák, Matejcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:31Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:31Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBANČÁK, M. Snímání signálu akustické emise s využitím vlnovodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39619
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá problematikou snímania akustických emisií z povrchu telesa a snímania za pomoci akustického vlnovodu umiesteného na telese. Práca obsahuje súčasný prehľad spôsobov snímania akustických emisií, možnosti inštalácie vlnovodu a šírenie vĺn. Praktická časť je zameraná na experiment, ktorý porovnáva namerané hodnoty z povrchu skúšaného telesa a z vlnovodu. Meranie bolo realizované na oceli bežnej akosti za pomoci meracieho prístroju Dakel Xedo. Ďalším cieľom práce je pokúsiť sa utlmiť odrazený signál, ktorý vzniká pôsobením sily na skúšané teleso.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the issue of scanning acoustic emissions from the surface of solid body and scanning with the help of acoustic waveguide placed on the solid body. The work includes the review of the present ways of scanning acoustic emissions, options of installation waveguide and propagation of waves. The practical part is focused on the experiment, which compares measured values from the surface of the test body and from the waveguide. The measurement was realized on steel of the standard quality for using a measuring instrument Dakel Xedo. The next object of this work was try to attenuate the reflected signal, which is produced by the action of force on the test body.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectakustická emisiacs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectakustický vlnovodcs
dc.subjectdoba nábehucs
dc.subjectAcoustic emissionen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectacoustic waveguideen
dc.subjectrisetimeen
dc.titleSnímání signálu akustické emise s využitím vlnovodůcs
dc.title.alternativeScanning of acoustic emission signal by using waveguidesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:17cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84097en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:58:56en
sync.item.modts2020.05.22 13:03:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVlašic, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record