Show simple item record

Electromyography in therapy

dc.contributor.advisorKolářová, Janacs
dc.contributor.authorJanoušek, Otocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:01Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationJANOUŠEK, O. Využití elektromyografických signálů v terapii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12373cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3963
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje elektromyografické metody a zaměřuje se na jednu z nich, na myofeedback. V práci je popsán princip myofeedbacku, jeho realizace a využití a je zde objasněn pozitivní vliv užití terapeutických her na terapeutický proces. Součástí práce je popis vytvořené aplikace MFB Ámos, která rozšiřuje elektromyograf o myofeedback, umožňující použití terapeutických her. Aplikace umožňuje měřit a analyzovat EMG signál v režimu myofeedbacku, a nabízí tři terapeutické hry.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis describes electromyographic methods and it is focused on one of them - myofeedback. There are described principle, realization and application of myofeedback in this thesis. There is explained positive influence of using therapeutic games in therapeutic process. The diploma thesis deals with a realization and description of MFB-Amos apllication which allows to upgrade an electromyograph by myofeedback enabling of using the therapeutic games. Application allows measure of EMG signal and consecutive analysis, and offers three therapeutic games.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEMGcs
dc.subjectelektromyografiecs
dc.subjectmyofeedbackcs
dc.subjectMFB-Ámoscs
dc.subjectterapeutické hry v elektromyografiics
dc.subjectEMGen
dc.subjectelectromyographyen
dc.subjectmyofeedbacken
dc.subjectMFB-Ámosen
dc.subjecttherapeutic games in electromyographyen
dc.titleVyužití elektromyografických signálů v terapiics
dc.title.alternativeElectromyography in therapyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-12-14:06:43cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12373en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:16:53en
sync.item.modts2020.03.31 01:20:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHrubeš, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval výsledky své práce na téma využití elektromyografických signálů v terapii. 2. Čtení posudků vedoucího práce a oponenta. 3. Ing. Halámek. Jakým způsobem jste prováděl snímání signálu? Student odpověděl s porozuměním. 4. doc. Münz. Trénování postraumatického pacienta s robotickou rukou. Student odpověděl s přehledem a s porozuměním. 5. doc. Šimurda. Použití stříbrných elektrod při měření. Student odpověděl s porozuměním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record