Show simple item record

On the production technology of a specific part

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorKalina, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKALINA, A. Technologie výroby zadané součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84131cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39655
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem nové technologie výroby zadané součásti ve strojírenské firmě. Zadaná součást se vyrábí na obráběcím centru metodou frézování. K vytvoření modelu součásti byl použit program SolidWorks a k vytvoření CNC programu byl použit program SolidCAM. Je zde vytvořen výrobní postup nové a staré technologie. V závěru je uvedeno srovnání obou technologií.cs
dc.description.abstractThis document describes the design of new production technology specific part in an engineering company. The specific part is manufactured on a machining center by milling method. To create model was used SolidWorks software and to create CNC program was used SolidCAM program. There is production process created with new and old technologies. There is a comparison of both technologies in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCAD/CAM systémcs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectpřípravekcs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectCAD/CAM systemen
dc.subjectCNCen
dc.subjectpreparationen
dc.subjectproduction processen
dc.titleTechnologie výroby zadané součástics
dc.title.alternativeOn the production technology of a specific parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84131en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:36en
sync.item.modts2021.11.12 11:01:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kalkuloval jste náklady Vaší navržené varianty výroby? 2. Započítal jste všechny vstupující parametry do kalkulace nákladů? 3. Proč jste neuvažoval o technologii lití pro výrobu součásti? 4. Kolik kusů bylo vyráběno? 5. Kolik bylo potřeba nástrojů pro obrobení jednoho kusu? 6. Jak jste stanovil korekce nástroje? 7. Byla provedena kontrola přesnosti výroby obráběné součásti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record