Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvement

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorKůřilová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:41:54Z
dc.date.available2018-10-21T19:41:54Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKŮŘILOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82134cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39677
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává finanční analýzu podniku J. P. PLAST, s.r.o. v letech 2010 až 2013. Byla použita elementární metoda technické analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů a predikce finanční tísně podniku. Finanční analýza nás provádí od základních pojmů a vysvětlením jednotlivých ukazatelů až po jejich praktické využití a vyhodnocení. Tato práce má přispět ke zdokonalení finančního řízení, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situaci podniku. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situaci podniku. Její využití bude zajisté přínosem pro analyzovanou společnost J. P. PLAST, s.r.o..cs
dc.description.abstractThis thesis elaborates financial analysis of company J. P. PLAST, s.r.o. for period 2010 to 2013. Elementary methods of technical analysis, concretely horizontal and vertical analysis of financial statements, ratio indicators analysis and prediction of financial distress of company. Financial analysis is introduces from basic terms and explanation of individual indicators up to practical application of them and their interpretation. It should help to improve financial management, prepare supporting materials for impro-ving to economic situation of company and optimize managerial decision. In the conc-lusion section, there are proposed measures that may improve financial situation of the company. Application of the thesis will certainly be contribution for analysed company J. P. PLAST, s.r.o.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectukazatele predikce finanční sítě.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectprediction of finan-cial critis.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-09:45:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82134en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:09:23en
sync.item.modts2021.11.10 12:40:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeValová, Miroslavacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Vojtěch Polák (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceoponenta otázka vedoucího "Další možnosti propagace?" - odpovězeno Ing. Petr Novák Ph.D - "S jakým cílem je toto zavedení propagace, ekonomické cíle?" - částečne odpovězeno Ing. Vít Chlebovský Ph. D - "Charakterizovat typického zákazníka?" - odpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D "Aké budú náklady za vedenie stránky na sociálních sítích?" - odpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D "Jaký byl účel obecných strategických analýz?" - neodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record