Show simple item record

Noise and vibrations of roots blowers

dc.contributor.advisorŠvancara, Pavelcs
dc.contributor.authorSmrček, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:06:22Z
dc.date.available2019-04-03T22:06:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSMRČEK, M. Hluk a vibrace rootsových dmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80399cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39753
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá šířením hluku v krytu soustrojí dmychadla, vibracemi samotného dmychadla, vlivem tvaru geometrie jednotlivých částí dmychadla a návrhem vhodného tlumiče výtlaku za účelem dosažení co nejvyššího útlumu. Analýza dmychadla a tlumiče výtlaku byla prováděna metodou konečných prvků simulačním programem ANSYS 15.0cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the spread of noise in the housing sets blowers, blower vibration, due to the shape of the geometry of the individual parts of the blower and the design of a suitable discharge muffler in order to achieve the highest possible attenuation. Analysis blower and silencer discharge was conducted using the finite element simulation ANSYS 15.0en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRootsovo dmychadlocs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectabsorpční tlumičcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectRootsen
dc.subjectbloweren
dc.subjectvibrationen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectabsorption muffleren
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleHluk a vibrace rootsových dmychadelcs
dc.title.alternativeNoise and vibrations of roots blowersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-22-10:50:14cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80399en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:06:06en
sync.item.modts2020.03.31 18:57:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHájek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Jaký je rozdíl mezi hlukem a vibracemi? Co je časová a frekvenční doména? Jakou informaci získáváme v časové doméně a jakou ve frekvenční? Jakým způsobem byly měřen průběh zatížení ložisek a tlaku ve skříni kompresoru? Hlavním zdrojem vibrací jsou ozubeni, byla provedena optimalizace ozubení? Student odpověděl na všechny otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record