Show simple item record

The Introduction and Application of General Regression Model

dc.contributor.advisorBednář, Josefcs
dc.contributor.authorHrabec, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:12Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:12Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHRABEC, P. Zavedení a aplikace obecného regresního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80265cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39792
dc.description.abstractV práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán způsob jak do regresního modelu zahrnout kategoriální proměnné. Tento model byl aplikován na popis saturace fotografických snímků chleba, kde vstupní proměnné byly typ mouky, typ přídavku a koncentrace mouky. Po identifikaci nevhodných pozorování jsme vytvořili matematický model, který má vysoký koeficient determinace a odborníkům z potravinářského průmyslu bude v kombinaci s matematickým modelem barvy a struktury, které nejsou předmětem této práce, sloužit k předběžné identifikaci možného složení chleba.cs
dc.description.abstractThis thesis sumarizes in detail general linear regression model, including testing statistics for coefficients, submodels, predictions and mostly tests of outliers and large leverage points. It describes how to include categorial variables into regression model. This model was applied to describe saturation of photographs of bread, where input variables were, type of flour, type of addition and concntration of flour. After identification of outliers it was possible to create mathematical model with high coefficient of determination, which will be usefull for experts in food industry for preliminar identification of possible composition of bread.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlineární regresecs
dc.subjectlineární regresní modelcs
dc.subjectkategoriální proměnnécs
dc.subjectsaturacecs
dc.subjectodlehlé hodnotycs
dc.subjectLinear regressionen
dc.subjectlinear regression modelen
dc.subjectcategorial variablesen
dc.subjectsaturationen
dc.subjectoutliersen
dc.titleZavedení a aplikace obecného regresního modelucs
dc.title.alternativeThe Introduction and Application of General Regression Modelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-26-11:08:33cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80265en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:57:37en
sync.item.modts2020.04.01 05:37:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtarha, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record