Show simple item record

Purchased Components Release for Serial Production without Incoming Inspection

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorBil, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:27Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBIL, M. Uvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontroly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39843
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce se zabývá popisem metod vstupní kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. Praktická část obsahuje analýzu procesu kvalifikace dodavatelů a systému vstupní kontroly ve firmě Kollmorgen. Výstupem práce je navrhnutí systému přejímacích plánů, revize procesu kvalifikace a nastavení parametru pro sledování uvolněných dílů do výroby.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of this diploma thesis describes methods of incoming inspection with an emphasis on statistical sampling by attributes. The practical part contains an analysis of the qualifying process of suppliers and an analysis of the system of incoming inspection in the Kollmorgen Company. The outcome of the thesis is the system of sampling plans, review of the qualification process and setting up a parameter for monitoring the released parts into serial production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstupní kontrolacs
dc.subjectstatistická přejímka srovnávánímcs
dc.subjectkvalifikace dodavatelůcs
dc.subjectincoming inspectionen
dc.subjectstatistical sampling by attributesen
dc.subjectqualification of suppliersen
dc.titleUvolnění nakupovaných dílů do sériové výroby bez vstupní kontrolycs
dc.title.alternativePurchased Components Release for Serial Production without Incoming Inspectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:45cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:58:49en
sync.item.modts2020.03.31 15:43:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Kdo vymyslel histogram, které parametry jsou uvedeny v histogramu? Co je to korelace a regrese? Co vyjadřuje regulační diagram? Jak budete realizovat proces revize kvalifikace? Co je to kvalita a tolerance? Jaká je přijatelnost? V práci uvádíte, že ani po osmi měsících nebyl do výroby puštěn ani jeden díl. Vysvětlete. Jak by jste redukoval experimet podle času. Jakou metodu by jste použil? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record