Show simple item record

Condensation aerosol generator - range of operation

dc.contributor.advisorLízal, Františekcs
dc.contributor.authorSúkeník, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:22:34Z
dc.date.available2019-05-17T12:22:34Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSÚKENÍK, M. Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39929
dc.description.abstractV tejto bakalárskej práci sa zaoberám kondenzačným generátorom aerosólu a jeho prevádzkovými parametrami. Prístroj pracuje na princípe kontrolovanej heterogénnej kondenzácie a nachádza hlavné uplatnenie pri štúdiách depozície častíc v dýchacom trakte, ako aj testovaní filtrov či kalibrácii meracích prístrojov. Hlavným cieľom práce je overiť kvalitu vystupujúceho aerosólu a to ako závisí na nastavení vstupných parametrov. Ďalej sa zaoberám metódami tvorby aerosólov, ako aj ich štatistickým popisom.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I deal with condensation aerosol generator and its range of operation. This device is based on controlled heterogenous condensation and is widely used in different fields such as inhalation studies, testing filters or calibration of measuring devices. The primary aim of the thesis is to verify the quality of producing aerosol and the depandance on the operation conditions. I also deal with methods of generated aerosols as well as their statistical description.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAerosolcs
dc.subjectkondenzačný generátor aerosólu CMAG 3475cs
dc.subjectheterogénna nukleáciacs
dc.subjectAerosolen
dc.subjectcondensation monodisperse aerosol generator CMAG 3475en
dc.subjectheterogenous nucleationen
dc.titleKondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametrycs
dc.title.alternativeCondensation aerosol generator - range of operationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:32cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:08:31en
sync.item.modts2021.11.12 10:34:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChovancová, Michaelacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl všechny otázky oponenta. Dr. Krejčí se dotázal na podrobnosti měření. Doc. Štětina vznesl připomínky k formálním nedostatkům práce. Doc. Jaroš okomentoval formální požadavky a vytknul provedení závěru práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record