Show simple item record

The Business Plan for Creating of Wine Producing Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorPavlák, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:42:06Z
dc.date.available2018-10-21T19:42:06Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPAVLÁK, L. Podnikatelský záměr na založení vinařského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85484cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39942
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení vinařského podniku na základě kritické analýzy. Skládá se ze tří nejdůležitějších částí a to teoretického přístupu k řešení, analýzy současného stavu a návrhu podnikatelského záměru na založení vinařského podniku. Jedná se o práci opírající se o reálný základ, kdy výsledky mohou sloužit jako opora při realizaci plánu nebo jako podklad k získání cizích zdrojů financování. Veškeré body v diplomové práci jsou zpracovány v souladu se získanými poznatky z magisterského studia a z přiložené literatury.cs
dc.description.abstractThe aim of this master´s thesis is to design a business plan for creating wine producing company on the basis of critical analysis. It consists of three main parts: the theoretical approach to solution, the analysis of the current situation and the proposal of the business plan for creating wine producing company. The work is based on the real situation, the results can serve as a support for the implementation of the plan or as a foundation for obtaining external sources of finance. All the thesis elements are processed in accordance with the acquired knowledge from the masters´s degree study programme and the attached literature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectvinařský podnikcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectwine producing companyen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměr na založení vinařského podnikucs
dc.title.alternativeThe Business Plan for Creating of Wine Producing Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-17-08:35:40cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85484en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:16:11en
sync.item.modts2021.11.12 15:03:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCenek, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - zodpovězeno Ing. Schüller: Jaké portfolio byste doporučil pro propagaci online? Vysvětlete zacílení reklamy na internetu na korporátní klientelu. - zodpovězeno Ing. Jalůvka: Jak donutíte korporátní klientelu vyhledat si vína na internetu? Z čeho jste vycházel při kalkulacích nákladů? - zodpovězeno Ing. Videcká: Jaké jsou mzdové náklady? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record