Show simple item record

Rationalization of production casing

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorKonečný, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:06:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:06:19Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKONEČNÝ, J. Racionalizace výroby skříní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40192
dc.description.abstractPráce se zabývá reorganizací výroby těles skříní vstřikovacích čerpadel, kdy stávající řešení výroby pomocí obráběcí linky nevyhovovalo požadavkům na pružnou výrobu. Po krátkém uvedení firmy jsou zpracovány kroky vedoucí k náhradě linky obráběcími centry. Mezi hlavní body práce patří návrh operací, výběr nástrojů a jejich řezných podmínek, návrh upínacího přípravku a jeho technologičnosti, technicko-ekonomické vyhodnocení nově zavedené výroby.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the reorganization of production injection pump casing, when the existing production solution, using cutting lines, did not meet the requirements for flexible manufacturing. There are handled points leading to the replacement of the line of machining centres after a brief introduction of the company. Among the main points of thesis are the design of operations, choice of tools and cutting conditions, proposal clamping device and technology, techno-economic evaluation of the newly introduced production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRacionalizacecs
dc.subjectvstřikovací čerpadlocs
dc.subjectCNC obráběcí centrumcs
dc.subjectzefektivnění výrobycs
dc.subjectRationalizationen
dc.subjectinjection pumpen
dc.subjectCNC machining centreen
dc.subjectstreamlining of productionen
dc.titleRacionalizace výroby skřínícs
dc.title.alternativeRationalization of production casingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:20:10en
sync.item.modts2021.11.12 09:11:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste stanivl přípravný čas, o jakou dávku se jedná? 2. Přibližte blíže materiál obrobku. 3. Přibližte blíže použité vrtací nástroje. 4. Jak vypadá stopka weldon? 5. Trvanlivost použitých řezných nástrojů. 6. Specifikujte použité řezné podmínky. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record