Show simple item record

Technology of production spare part

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorPřivřel, Václavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPŘIVŘEL, V. Technologie výroby náhradního dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40202
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu „rohatka“ pro kusovou výrobu. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro její zhotovení, technologický postup výroby součásti a experimentální ověření výroby 3 kusů na konvenčních obráběcích strojích.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the design and manufacture of spare part „a ratchet wheel“ for piece production. Thesis contains analysis of technogical original part, construction design of spare part and machining methods for its production, technological process of production and experimental verification of the production of 3 pieces on conventional machine tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnáhradní dílcs
dc.subjectkusová výrobacs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectspare parten
dc.subjectpiece productionen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectmanufactureen
dc.titleTechnologie výroby náhradního dílucs
dc.title.alternativeTechnology of production spare parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-12:53:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:06:59en
sync.item.modts2021.11.12 17:02:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKolář, Ladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč uvádíte materiál držáku nástroje? 2. Složení slinutých karbidů. 3. Technicko-ekonomické hodnocení. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record