Show simple item record

A space heating system for a three-story row hose

dc.contributor.advisorCharvát, Pavelcs
dc.contributor.authorAulehla, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:10Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationAULEHLA, J. Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83511cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40210
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení s objektem. Po té jsou vypočítány tepelné ztráty domu. V dalším kroku je proveden návrh rekonstrukce pro jednotlivé místnosti a vypočítány tepelné ztráty po provedených stavebních úpravách. Dalším bodem práce je návrh rekonstrukce otopné soustavy, její rozšíření do podkrovního podlaží, výpočet tlakových ztrát okruhů přes jednotlivá tělesa a výběr kondenzačního plynového kotle. Dále je navrženo řešení regulace s centrální řídící jednotkou a elektrickými bezdrátovými termohlavicemi. V závěru práce je uvedeno posouzení přínosu opatření, rozpočet, návratnost investic a v příloze pak výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThis master`s thesis describes the design alterations that lead to a reduction in heat loss of the house, an extension of living space in the attic and the subsequent reconstruction of the heating system. The first is presentation of the house. After that, there is calculation heat loss of the house. The next step contains design of a reconstruction for every room and calculation modified heat loss. Another point this work is design the reconstruction of the heating system, extension heating system to the attic floor, calculation pressure losses and selection condensing gas boiler. After that is designed regulation with central control unit and electric thermostatic radiator valve. The last part of master`s thesis is focused on benefit assessment changes, budget and return of investment. The drawings are listed in the appendix.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVytápěnícs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectotopná soustavacs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectkondenzační kotelcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectHeatingen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectheat lossen
dc.subjectheating systemen
dc.subjectregulationen
dc.subjectcondensing gas boileren
dc.subjectinsulationen
dc.titleNávrh vytápění pro třípatrový řadový důmcs
dc.title.alternativeA space heating system for a three-story row hoseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-11:52:52cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83511en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:39:23en
sync.item.modts2020.03.30 19:48:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. Doc. Janotková vznesla dotaz na rozsah řešení nuceného větrání v rekonstruovaném podkroví. Prof. Pavelek vznesl dotaz na způsoby regulace teploty v místnostech a možnosti posouzení tepelné pohody v jednotlivých místnostech. Doc. Kratochvíl položil dotaz na návratnost investic vzhledem k malé obydlenosti objektu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record